Kursevi

Kurs za sportsko rekreativne voditelje se realizuje u saradnji Fakulteta za sport u Beogradu, Asocijacije licenciranih fitnes instruktora i trenera i Fitnes akademije i edukuje instruktore za grupne fitnes programe (aerodance, pilates, kick, step, cross) i trenere personalnog fitnesa. Kurs predstavlja zvanično akreditovano stručno osposobljavanje III nivoa prema zakonu o sportu i pravilnicima stručnog osposobljavanja u sportu.

Među sertifikovanim kursistima su mnogi kvalitetni instruktori i međunarodno priznati fitnes prezenteri koji uspešno rade širom Srbije ali i u svetu. Polaznici se osim teorijski, vrlo ozbiljno, interaktivno i situaciono pripremaju za poziciju instruktora grupnih fitnes programa ili personalnih trenera kroz obuku metodike i tehnike na praktičnoj nastavi i kroz pedagošku praksu u fitnes centrima, što kandidate u potpunosti priprema za konkurentan praktičan rad u struci odmah nakon završenog kursa.

GRUPNI FITNES PROGRAMI
Tematska jedinice koje su obuhvaćene kroz predmete na uže stručnom delu kursa za GRUPNE FITNES PROGRAME obuhvataju sledeće oblasti:

 1. Muzika u fitnesu,
 2. Terminologija koraka, vežbi i pokreta,
 3. Uvodna faza časa,
 4. Završna faza časa,
 5. Funkcionalna anatomija i vežbe oblikovanja,
 6. Glavna faza časa i razvoj antropomotoričkih sposobnosti,
 7. Komunikacija  i animacija,
 8. Organizacija glavne faze časa,
 9. Metodika posebno po programima (aerodance, pilates, step, kick, cross).

PERSONALNI FITNES
Tematske jedinice koje su obuhvaćene kroz predmete na uže stručnom delu kursa za PERSONALNI FITNES obuhvataju sledeće oblasti:

 1. Uloga personalnog trenera (profesionalizam, kodeks prakse, etički kodeks i nacionalni standardi, prezentacija, komunikacija, promocija zdravlja, planiranje i izvođenje personalnog treninga),
 2. Funkcionalna anatomija (funkcionalna kineziologija, biomehanika, mišići),
 3. Fiziologija (energetski sistem, kardio-respiratorni sistem, nervni i endokrini sistem),
 4. Ishrana,
 5. Psiho-socijalni aspekti zdravlja i fitnesa,
 6. Skrining zdravstvenog i fitnes stanja (sakupljanje i analiza informacija i komponente fitnesa),
 7. Adaptacija treninga (planiranje i programiranje vežbi),
 8. Praktično sprovođenje programiranih i planiranih mikro, mezo i makro ciklusa sa klijentom i analiza realizovanog uz nadzor mentora.