Kick

Postani KICK instruktor!
Savladaj tehnike ručnih i nožnih udaraca, blokove i druge borilačke kretnje, osposobi se da metodski ispravno i bezbedno obučavaš vežbače ovim tehnikama. Nauči da praviš interesantne kombinacije pokreta i da ih uklapaš ritmički kako bi te vežbači lako pratili. Usavrši se u programu koji je jedan od najtraženijih i najduže popularnih grupnih program od strane muške i ženske populacije vežbača u fitnesu. Nauči da držiš visokointezivne grupne treninge. Izgradi kod sebe i kod svojih vežbača viši stepen samopouzdanja i izvuci iz treninga maksimum. Razvijaj brzinu, snagu, izdržljivost, gipkost i koordinaciju pomoću vežbi i pokreta koji su usavršavani hiljadama godina i poveži se sa „kolektivnim pamćenjem“ boraca i ratnika. Postani moderan ratnik ili ratnica!

Različite forme borenja postoje od kada postoji i ljudska vrsta. Istorija drevnih civilizacija obiluje raznim modalitetima borilačkih veština koji se mogu naći i u prvim crtežima u kamenu i pisanim tragovima. Borbene i ratničke igre i plesovi oko vatre uz ritam bubnjeva sa oponašanjem pokreta borilačkih i ratničkih veština sežu od plemenskih zajednica. Možemo reći da su nam ove vrste kretnji „u kostima“, da su zapisane u „kolektivnom pamćenju“ i da nije slučajno da se ljudi i danas osećaju snažno, samouvereno i moćno kada izvode ovakve pokrete u ritmu sa grupom sa kojom razvijaju osećaj pripadnosti. Savremeni grupni programi koji sadrže pokrete iz borilačkih sportova imaju mnoštvo modaliteta i nose mnogobrojne nazive kao što su: Tae bo, Kick aerobik, Cardio boxing, Combat i sl. S obzirom da je bavljenje borilačkim sportovima izuzetno popularno i u savremenom društvu, varijacija rekreacije uz pokrete iz borilačkih veština je logičan nastavak aktivnosti kada se završi sportski staž. Zbog složenosti i kompleksnosti borilačkih veština koje zahtevaju dugogodišnji posvećen trening i uvežbavanje svakog detalja sa majstorima, rekreativni KICK grupni program će biti prihvatljivije rešenje za savremenog čoveka koji ima brzi stil života i koji se nikada nije bavio borilačkim sportovima. Uverenja smo da KICK rekreativni programi nikada ne mogu drastično izgubiti na popularnosti i da će uvek postojati. U rekreativnim KICK programima u odnosu na borilačke veštine, pokreti su nešto jednostavniji za izvođenje, ritmičniji, tehnike bezbednije, metodike lakše za praćenje i prilagodljivije široj populaciji, a sami časovi usmereni su ne samo na razvoj tehnike ručnih i nožnih udaraca, odbrana i kretnji već i na razvoj ostalih fitnes elemenata kao što su izdržljivost, snaga, brzina, koordinacija i gipkost. Kick grupni programi zajedno sa cross functional treninzima su najtraženiji grupni programi u fitnesu kod muške populacije, ali ni kod žena nisu ništa manje popularni.
Da bi kvalitetno mogli da koncipirate i vodite ovakvu vrstu treninga potrebno je da savladate tehnike i metodike obuke za najpopularnije ručne i nožne udarce, blokove i druge borilačke kretnje kao i da savladate rad u ritmu muzike i principe sklapanja jednostavnijih kombinacija pokreta. Specifična, malo energičnija i agresivnija komunikacija u ovim programima pogodna je za one instruktore koji žele da iz sebe i iz svojih vežbača izvuku maksimum u treningu. Naučite da držite visokointezivne treninge bez ugrožavanja bezbednosti vežbanja, naučite da planirate i sprovodite sve faze treninga, savladajte najbolje vežbe snage, brzine, koordinacije, kondicije i gipkosti, koje su razvijane vekovima za najbolje ratnike i borce i izgledajte potpuno fantastično dok držite grupni KICK fitnes čas.

mr Nina Anđelković