Intenzivni kurs

Traje 15 dana, sluša se samo uže stručni deo u prostorijama Fitnes Akademije u Beogradu, dok se na opšte stručni deo svi polaznici priključuju sa narednom generacijom na Fakultetu za sport u Beogradu (mart ili oktobar).
Umesto samo vikendima, radi se svaki dan na taj način da se ceo fond časova užestručnog dela (130) završava za 15 dana (obavezno je prisustvo prepodne i popodne).
Pogodno je za ljude koji već rade i imaju neko iskustvo, a potrebna im je važeća diploma. Naravno ovaj vid edukacije je pogodan iza one koji su posebno talentovani i sposobni da brzo uče i napreduju radeći veći broj sati u toku dana, do 10 časova dnevno (3h i 45 min pre podne i 3h i 45 min posle podne).
Intenzivni kurs se može realizovati samo za GRUPNE FITNES PROGRAME (pilates, hi/lo aerobik, kick aerobik, step aerobik, functional workout), odnosno ne realizuje se u opciji za PERSONALNI FITNES.
Nastava se održava u prostorijama Fitnes Akademije u Beogradu, Vojvode Stepe 75, Voždovac.
Kurs se može realizovati u bilo kojem periodu godine.
Školarina kursa se može platiti u ratama, ali se mora isplatiti u celini do završetka nastave.
Kurs se može realizovati u bilo kojem drugom gradu u Srbiji ili državi, ukoliko postoji dovoljan broj polaznika.