Personal fitnes

Postani personalni trener!
Nauči da modeluješ trening i upravljaš procesom vežbanja prema specifičnim zahtevima i potrebama različitih klijenta. Savladaj osnovne principe trenažne tehnologije i standardne forme treninga i vežbi. Stekni specifična znanja i veštine za uviđanje individualnih karakteristika i razlika kod klijenata. Nauči metode testiranja, principe planiranja, periodizacije i programiranja. Nauči i primeni znanja o funkcionalnoj anatomiji, fiziologiji, antropomotorici, psihologiji i ishrani. Nauči da komunciraš i motivišeš vežbače. Saznaj činjenice o mnogim specifičnim stanjima i oboljenjima koja možeš susresti u praksi kod klijenata. Radi pedagošku praksu uz stvarne klijente i mentorstvo iskusnih profesora. Radi posao iz snova kao čast i kao izazov uz veliku odgovornost prema svakom klijentu. Postani personalni trener! Budi deo 34. Generacije Fitnes Akademije! Upis u toku!

Zašto izabrati kurs za personalnog trenera?
Biti personalni trener je čast, izazov ali i velika odgovornost. Ovo je za mnoge mlade ljude posao iz snova.Trendovi modernog društva idu sve više ka individualizaciji u svim uslugama, pa i u fitnesu taj trend raste. Za razliku od instruktora grupnih programa, koji najčešće uče standardizovane programe i forme časa, koje manje ili više mogu da prilagođavaju različitim sposobnostima vežbača u grupi, personalni treneri moraju mnogo više da prilagode trening i proces vežbanja prema specifičnim zahtevima i potrebama različitih klijenta da bi ostvarili ciljeve brzo i efikasno. Da bi to mogli, osim osnovnih principa i standardnih formi treninga i vežbi, moraju da imaju još mnogo više specifičnih znanja i alata za uviđanje individualnih karakteristika i razlika, znanja o testiranju, bezbednosti, planiranju i programiranju, periodizaciji… uz naravno temeljna znanja o anatomiji, fiziologiji, psihologiji, antropomotorici, ishrani, komunikaciji i motivaciji. Osim rada sa zdravom populacijom treba da poseduju i osnovna znanja o mnogim specifičnim stanjima i oboljenjima sa kojima se mogu susresti u praksi. 
Upravo zbog ove kompleksnosti, uvek savetujemo buduće Akademce da, ako nemaju završen sportski fakultet ili neku višu sportsku školu ili ako nemaju ozbiljno dugodišnje iskustvo u sportu ili vođenju treninga, prvo upišu kurs za grupne programe a da smer za personalni fitnes koriste kao unapređivanje znanja upisujući ga sa narednom generacijom nakon toga. Naravno, Akademci mogu sami birati koji će smer prvo upisati, ali se kroz praksu mnogo puta pokazalo, da je ovaj put od grupnih ka personalnim programima mnogo funkcionalniji u razvoju karijere i instruktorskog kvaliteta. Jedan od razloga je i taj, što se prilikom zapošljavanja u fitnes industriji, do posla i do klijenata, lakše dolazi preko grupnih programa koji su povoljniji i masovniji. Kada instruktor stekne određeno iskustvo u radu sa ljudima i kada već poznaje adekvatan broj vežbača, njihove specifične potrebe, trenažnu tehnologiju, standardne vežbe i metode rada, i kada postane iskusniji u komunikaciji i stekne određeno samopouzdanje, lakše će, uz adekvatnu edukaciju, usmeriti svoju karijeru ka personalnom fitnesu gde su ciljevi mnogo precizniji a očekivanja i zahtevi klijenata mnogo veći.
Neke od ključnih karakteristika dobrog personalnog trenera su sposobnost primene stečenog znanja i kvalitetno pravljenje programa za klijente uz primećivanje detalja u celom procesu vežbanja i svakom pojedinačnom pokretu, i naravno adekvatno reagovanje na sve primećeno. Personalni trener pomoću oštrog oka, usmerene pažnje na detalje pokreta, uz dobru komunikaciju i uz pomoć svojih ruku, može mnogo toga da uradi u samom trenažnom procesu i svakoj pojedinačnoj vežbi, bez obzira da li klijentu daje dodatno opterećenje, ispravlja izvođenje, osvešćuje pokret ili položaj klijentovog tela ili mu asistencijom olakšava vežbu. Takođe, uz dobar plan i program, adekvatno prilagođavanje programa svakodnevnom napretku klijenta, ključno je za ostvarenje cilja. To je jedan od razloga zašto smatramo da je PRAKSA sa stvarnim klijentima uz mentorstvo iskusnih profesora, jedan od najbitnijih elemenata u edukaciji personalnih trenera.

mr Nina Anđelković