Redovni kurs

Traje 3 meseca i sastoji se iz opšte stručnog i uže stručnog dela kursa.
Opšte stručni predmeti se slušaju na Fakultetu za sport (petkom od 16-19h i subotom od 9-15h).
Uže stručni predmeti u prostorijama Fitnes akademije u Beogradu (nedeljom od 10-16h).
Praktična nastava (pedagoška praksa) se realizuje u više fitnes klubova u Beogradu.
Kurs se održava dva puta godišnje u martu i oktobru.
Školarina kursa se može platiti u više rata.