Aerodance

Nauči da radiš pokrete, vežbe, korake i kretnje u ritmu tako da grupa vežbača uvek može da te prati, bez obzira na stil muzike. Savladaj bazične principe i metodiku kontinuiranog rada uz muziku koji su primenjivi na sve programe u fitnes industriji i plesu. Neka iskonska potreba čoveka da se kreće uz ritam i muziku bude tvoj alat u najlepšem poslu koji čovek može da zamisli. Nauči kako da treningom postigneš željeni efekat i kako da tvoj pristup trenngu bude bezbedan za sve vežbače. Izrazi svoju ličnost, kreativnost i emociju kroz svoje koreografije koje sam/a stvaraš, i učini ih takvim da se one dopadnu mnogima. Nauči trenažnu tehnologiju, anatomiju, fitnes principe, veštine vođenja, komunikacije i animacije i pleši dok vežbaš zajedno sa svojim nasmejanim vežbačima na putu ka ostvarnju svojih i njihovih fitnes ciljeva. Neka ti život bude zabavan i veseo, a ne mučan, jer ko pleše, zlo ne misli! Postani aerodance instruktor! 

Zašto izabrati kurs za AERODANCE instruktora?
Ples je ritmičko pomeranje tela uz ritam ili muziku. Ples je način da se izraze emocije kroz pokret i predstavljaju jedan od najstarijih načina komunikacije. Plesovi postoje od najstarijih ljudskih zajednica a modaliteta ima nebrojeno. Od prvobitnih mističnih, religioznih, erotskih, ratničkih, običajnih, obrednih, kultskih, ceremonijalnih i imitativnih, plesovi su prešli dugačak istorijski put da bi stigli do današnjih vrsta i modaliteta koji su prerasli u umetnost, zabavu, rekreaciju ali i sportske discipline. Ples je sastavni deo svih civilizacija i ljudske kulture. Danas se u salama i fitnes centrima mogu pronaći razni oblici grupnog vežbanja uz muziku. Ponekad nije lako napraviti jasnu granicu između plesa i fitnesa, tj kada nešto prestaje da bude ples i postaje fitnes program.
AERODANCE fitnes program može da koristi pokrete iz mnogih plesova (latino, afro, etno, balet, savremeni, džez, moderni…), i isto kao i ples radi se uz ritam muzike a pokreti i kretnje se grade u koreografije, ali se u fitnes varijanti za razliku od plesa, akcenat stavlja na kondicioniranje, uticaj na telo, određene mišićne grupe i motoričke sposobnosti a ne samo na formu koreografije koja se na kraju dobija. Dakle obuka se u AERODANCE programu radi kroz specifičnu aerobnu metodiku koja podrazumeva da se obučavanje pokreta i građenje koreografija radi bez pauza i stajanja, da bi kondicioni uticaj bio što veći i intezitet kontinuiran, a pokreti se biraju tako da angažuju određene mišićne grupe simetrično i izbalansirano a ne samo po svom estetskom efektu. Takođe jedna od bitnih razlika je i to što su pokreti u najvećem broju slučajeva koordinaciono jednostavniji, ritmičniji i najvažnije bezbedniji, tako da bi ovakav čas trebalo da mogu da prate svi, bez obzira na svoj plesni talenat ili nivo motoričkih sposobnosti. Jedan od primera je što se u aerodance programima gazi na celo stopalo umeto koraka „na prstima“. Koraci i pokreti na prstima su elegantniji i estetizovani ali je gaženje na celo stopalo fiziološki i zdravstveno opravdanije. Sličan princip se koristi i za stabilnost centra tela umesto prevelike mobilnosti kičme, kao i amplitude u zglobovima koja se drži u fiziološki bezbednim granicama za razliku od plesnih velikih amplituda koje fascinantno izgledaju ali često uzrkuju povrede kod plesača. Ipak, uprkos pojednostavljenju, fitnes ciljevima i bezbednostnim faktorima, koreografije u aerodance programima i dalje mogu biti izuzetno lepe, inspirativne i pune emocije i pozitivne energije.
Za jednog instruktora aerodance programa u fitnesu, iskustvo u nekom od plesova je poželjno, prvenstveno zbog estetizovane demonstracije pokreta, ali nije neophodno, jer su pokreti i koraci priagođeni širokoj populaciji, tako da se lako mogu savladati i u instruktorskom smislu. Ono što je najvažnije u obuci instruktora aerodance programa je da nauče da vode ritmično kontinuiran čas, tako da svi mogu da ga prate, a to podrazumeva visok stepen vladanja metodikom, najavom, komunikacijom i demonstracijom. Takođe jedan od ključnih elemenata je da instruktor na pravilan način bira pokrete, korake i kretnje i gradi koreografije, kako bi kroz kontinuiran proces vežbanja ciljano i bezbedno uticao na razvoj svih mišićnih grupa i motoričkih sposobnosti kod vežbača. Dakle instruktor aerodance programa je i dalje fitnes trener, samo što svoj uticaj na telo vežbača, njegovu motoriku i zdravlje radi kroz zabavne forme pokreta koji koriste plesne elemente. Dobrom aerodance instruktoru su plesni elementi i razni koraci i pokreti uz muziku sredstvo rada, ali da bi bio kvalitetan nikada ne zaboravlja osnovne fitnes principe i ciljeve. 
Znanja koja će steći jedan aerodance instruktor u svojoj obuci na Fitnes Akademiji su univerzalna i vanvremenska tj njihova primena će biti moguća bez obzira na brze promene stilova i programa u fitnes industriji. Nekadašnja obuka za aerobik instruktore koja je prerasla u današnji savremeni aerodance fitnes program, prva je obuka koja je rađena na Fitnes Akademiji, stoga ovaj program ima najdužu tradiciju, a verujemo da će, zbog iskonske povezanosti pokreta i muzike, ovaj program u različitim modalitetima, uvek biti tražen na fitnes tržištu tj gde god postoji čovek biće i neke vrste plesa i fitnesa.

mr Nina Anđelković