Prijava i raspored ispita

Redovni ispitni rokovi na Fitnes Akademiji su septembarsko oktobarski ispitni rok, januarsko-februarski i junsko-julski.
U ostalim terminima u dogovoru sa kandidatima mogu se organizovati vandredni grupni ispitni rokovi, ili individualni ispiti.

Prvi i drugi REDOVNI februarski ISPITNI ROK biće održan

27. i 28.2.2021.    i     6. i 7.3.2021.

PRIJAVA ISPITA: 

Prijava ispita vrši se preko zvanične FB stranice Fitnes Akademije u namenskom postu za prijavu ispita.

Prva dva ispitna roka su besplatna za generaciju koja je tek odslušala kurs. Cena prijave za sve ostale kandidate je 500din po predmetu i kandidati je plaćaju na osnovu prijave bez obzira da li su izašli na ispit ili ne. Ako se kandidat koji je prijavio ispit ne pojavi, prijavljeni ispit svakako plaća, samo pri izlasku na sledeći rok, (zajedno sa prijavom za taj rok). Za izlazak na ispite je potrebno završiti sve predispitne obaveze.

SATNICA ISPITA:

Satnica ispita se objavljuje prema prijavama i broju kandidata najkasnije do četvrtka u 24h pred ispitni rok na zvaničnoj FB stranici Fitnes Akademije, ali se svakako preporučuje kandidatima da oslobe ceo vikend kada su zakazani ispiti. Ako slučajno imate neke molbe oko satnice naglasite u prijavi. Izlazimo u susret ako mozemo, ali ne obećavamo jer ne možemo svima prilagoditi.

OZNAKE PREDMETA:

Polaznici sa smera GRUPNI FITNES PROGRAMI mogu prijaviti sledeće ispite (u vašoj prijavi pišete samo oznaku i redni broj predmeta):G1. Teorija metodike sportske grane u GFP (test).

G2. Analiza sportske aktivnosti GFP (tehnika Hi/Lo, Step, Pilates, Cross i Kick – navesti za koje programe)
G3. Metodika podučavanja u sportu GFP (metodika Hi/Lo, Step, Pilates, Cross i Kick – navesti za koje programe)
G4. Modelovanje treninga u sportskoj grani GFP (uvodna faza, vođenje parterne vežbe, završna faza)
G5. Kondiciona priprema GFP (funkcionalna anatomija i antropomotorika)
G6. Sportsko pedagoška praksa (popunjen praktikum, kartica i aktivnost na trenizima, prof mr Nina Anđelković)Polaznici sa smera PERSONALNI FITNES mogu prijaviti sledeće ispite (u vašoj prijavi pišete samo redni broj predmeta i oznaku ako ima):P1. Teorija metodike sportske grane u PF (test prof. Nikola Ognenov)
P2. Analiza sportske aktivnosti u PF (test prof. Dragoljub Veljovic, msc.)
P3a. Metodika podučavanja u sportu PF (test prof. dr Sead Malićević – I deo ocene)
P3b. Metodika podučavanja u sportu u PF (uvodna faza, vođenje parterne vežbe, završna faza, prof. mr Nina Anđelković – II deo ocene)
P4. Modelovanje treninga u sportskoj grani u PF (usmeno i praktično u teretani, prof. Nikola Ognenov)
P5. Kondiciona priprema u PF (funkcionalna anatomija i antropomotorika, prof. mr Nina Anđelković)
P6. Sportsko pedagoška praksa (popunjen praktikum, kartica i aktivnost na trenizima prof. mr Nina Anđelković)