E-learning – OnLine kurs

Fitnes Akademija, institucija sa najdužom tradicijom u obuci fitnes instruktora u regionu, u okviru svoje 34. generacije, upisala je svoju prvu ONLINE generaciju kursa za instruktore za oblasti: pilates, cross functional, kik, step, aerodance i personalni trening. Fitnes Akademija je dugim nizom godina dokazala svoj kvalitet u obuci fitnes trenera, najviše preko velikog broja instruktora, trenera i prezentera koji su nakon završene obuke napravili svoje uspešne karijere u zemlji, regionu i većem broju zemalja u inostranstvu.

Nova online obuka Fitnes Akademije je moguća u dve verzije: Delimična Online i Potpuna Online obuka a broj kandidata je izuzetno ograničen i određuje se brojem dodatnih sati koje naši Profesori mentori mogu da obezbede za online kandidate. Online obuka je zbog dodatnog angažovanja profesora i nešto skuplja od osnovne obuke uživo.

Delimična Online obuka je namenjena kandidatima iz Srbije i regiona (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Slovenija) koji ne mogu da provedu 14 nedelja u Beogradu, koje su potrebne za celu obuku na Fitnes Akademiji, ali mogu doputovati na nastavu u tri dogovorena vikenda. Ova obuka podrazumeva da se sva ostala predavanja i vežbe mogu pratiti Online preko našeg specijalizovanog sajta za ovu namenu. Za ove kandidate omogućena je i dodatna komunikacija mejlom i  skajpom sa profesorom mentorom u fondu od maksimalno 10 sati. U dva vikenda su komprimovane sve praktične vežbe. Treći vikend je predviđen za polaganje ispita. U komunikaciju sa kandidatom spada i profesorsko pregledanje video snimaka koje je pripremio kandidat prema dobijenim zadacima kao i ostali kandidati koji svoje zadatke prezentuju uživo. 

Potpuna Online obuka je predviđena za kandidate koji govore neki od jezika iz regiona ali nikako nisu u mogućnosti da dolaze u Beograd (žive u Americi, Kanadi, na Novom Zelandu, Norveškoj, Emiratima, Irskoj i sl.) ili nikako ne mogu da odvoje slobodno vreme vikendima. Ova obuka osim snimaka sa svih predavanja i vežbi podrazumeva i dodatnih 20 sati komunikacije sa mentorom preko mejla, skajpa, poslatih video materijala kandidata i ispita koji se rade preko skajpa. 

*Napomena 1: Kriterijumi na ispitima u obe online verzije su isti kao i na obuci uživo i svakako ih je lakše zadovoljiti kada su kandidati lično prisutni na Fitnes Akademiji, zato se za Online obuku treba odlučiti samo ako ne postoje zaista opravdani razlozi i nemogućnost dolaska.

*Napomena 2: Ako su kandidatu osim predviđenih potrebni i dodatni Online sati sa mentorom, ti sati se plaćaju po cenovniku privatnih časova. 

*Napomena 3: Ako kandidat ne položi ispit iz prvog pokušaja, dodatna polaganja se dodatno naplaćuju

*Napomena 4: Ako kandidat želi da ostvari pravo na dozvolu za rad u Srbiji potrebno je da položi i opštestručne ispite na Akreditovanoj Visokoškolskoj ustanovi sa kojom Akademija ima ugovor (dodatni trošak 180e).