Prijave i upis

Za pohađanje kursa za sportsko-rekreativne voditelje grupnog i/ili personalnog fitnesa možete se prijaviti putem e-mail adrese fitnesakademija@gmail.com ili info telefona 065/8061-539.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA UPIS:
1. Prijavni list – kandidat popunjava na licu mesta;
2. Lekarsko uverenje od sportskog lekara; NAPOMENA: Na lekarskom uverenju moraju obavezno pisati dve napomene: da ste sposobni za praćenje nastave i da ste sposobni za bavljenje sportom.
3. Overena fotokopija diplome srednje škole ili fakulteta ;
4. Fotokopija lične karte;
5. Jedna fotografija 4×5 cm.