DRUGI REDOVNI februarski ISPITNI ROK

DRUGI REDOVNI februarski ISPITNI ROK biće održan
7. i 8.3.2020.godine za sve kandidate i sve ispite (OSIM za smer personalni fitnes za predmete kod prof. Nikole Ognenov koji će biti u nedelju 1.8 i malu grupicu kandidata sa grupnog fitnesa koji su se već prijavili za ispit za nedelju uveče 1.3 jer nisu u mogućnosti da dođu 7 i 8).
Satnica će biti objavljena naknadno.

UPUTSTVO ZA PRIJAVU UŽESTRUČNIH ISPITA ZA ovaj ispitni ROK!
Pročitati SVE detaljno
Ako polažete ispite lajkujte post na Facebook-u

https://www.facebook.com/fitnesakademija/

kad pročitate da znamo da ste pročitali.
Srećno!

Dragi Akademci,
U odgovoru tj komentaru na OVAJ Facebook post prijavite ispite za redovni ispitni rok koji je planiran za subotu i nedelju 7 i 8.3.2020. godine i 1.3.

Za generaciju 35 ovaj ispitni rok je besplatan. Cena prijave za sve ostale kandidate je 500din po predmetu i kandidati je plaćaju na osnovu ove prijave bez obzira da li su izašli na ispit ili ne. Ako se kandidat koji je prijavio ispit ne pojavi, prijavljeni ispit svakako plaća, samo pri izlasku na sledeći rok, (zajedno sa prijavom za taj rok).

PRIJAVA:
U prijavi tj komentaru na OVAJ POST napišite koja ste GENERACIJA i SMER, samo OZNAKU i redni BROJ predmeta koje polažete a ako ste na grupnim fitnes programima i koji program. Oni koji izlaze 1.3 neka stave posebnu napomenu u prijavu.
Ako imate deo ispita položen i to navedite u napomenu.
Pokušajte ispravno da popunite prijavu 😉
Poslednji rok za prijavu je četvrtak pred ispitni vikend do 24h i naknadne prijave se neće prihvatati jer se satnica izrađuje na osnovu prijava. Za izlazak na ispite je potrebno završiti sve predispitne obaveze.

SATNICA:
Satnica će biti objavljena u petak pred ispitni rok, ali svakako oslobodite ceo vikend. Ako slučajno imate neke molbe i posebne želje oko satnice naglasite u prijavi. Izlazimo u susret ako ikako mozemo, ali ne obećavamo, jer ne možemo svima prilagoditi niti individualno držati ispite kako kome odgovara.

OZNAKE PREDMETA:
Polaznici sa smera GRUPNI FITNES PROGRAMI mogu prijaviti sledeće ispite (u vašoj prijavi pišete samo oznaku i redni broj predmeta):
G1. Teorija metodike sportske grane u GFP (test).
G2. Analiza sportske aktivnosti GFP (tehnika Hi/Lo, Step, Pilates, Cross i Kick – navesti za koje programe)
G3. Metodika podučavanja u sportu GFP (metodika Hi/Lo, Step, Pilates, Cross i Kick – navesti za koje programe)
G4. Modelovanje treninga u sportskoj grani GFP (uvodna faza, vođenje parterne vežbe, završna faza)
G5. Kondiciona priprema GFP (funkcionalna anatomija i antropomotorika)
G6. Sportsko pedagoška praksa (popunjen praktikum, kartica i aktivnost na trenizima, prof mr Nina Anđelković)

Polaznici sa smera PERSONALNI FITNES mogu prijaviti sledeće ispite (u vašoj prijavi pišete samo redni broj predmeta i oznaku ako ima):
P1. Teorija metodike sportske grane u PF (test prof. Nikola Ognenov)
P2. Analiza sportske aktivnosti u PF (test prof. Dragoljub Veljovic, msc.)
P3a. Metodika podučavanja u sportu PF (test prof. dr Sead Malićević – I deo ocene)
P3b. Metodika podučavanja u sportu u PF (uvodna faza, vođenje parterne vežbe, završna faza, prof. mr Nina Anđelković – II deo ocene)
P4. Modelovanje treninga u sportskoj grani u PF (usmeno i praktično u teretani, prof. Nikola Ognenov)
P5. Kondiciona priprema u PF (funkcionalna anatomija i antropomotorika, prof. mr Nina Anđelković)
P6. Sportsko pedagoška praksa (popunjen praktikum, kartica i aktivnost na trenizima prof. mr Nina Anđelković)

Pratite nas na:
0

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *