Kursevi

Kurs za sportsko rekreativne voditelje grupnih fitnes programa se realizuje u saradnji Fakulteta za sport u Beogradu, Asocijacije licenciranih fitnes instruktora i trenera i Fitnes akademije i edukuje instruktore za grupne fitnes programe (hi/lo aerobic, pilates basic matwork, kick aerobic, step aerobic, functional workout) i/ili personalni fitnes i predstavlja zvanični akreditovani kurs III nivoa prema zakonu o sportu i pravilnicima stručnog osposobljavanja u sportu.

Među sertifikovanim kursistima su mnogi kvalitetni instruktori i međunarodno priznati fitnes prezenteri koji uspešno rade širom Srbije ali i u svetu. Polaznici se osim teorijski, vrlo ozbiljno, interaktivno i situaciono pripremaju za poziciju instruktora grupnih fitnes programa kroz obuku metodike i tehnike na praktičnoj nastavi i kroz pedagošku praksu u fitnes centrima, što kandidate u potpunosti priprema za konkurentan praktičan rad u struci odmah nakon završenog kursa.

GRUPNI FITNES PROGRAMI
Tematska jedinice koje su obuhvaćene kroz predmete na uže stručnom delu kursa za GRUPNE FITNES PROGRAME obuhvataju sledeće oblasti:

 1. Muzika u fitnesu,
 2. Terminologija koraka, vežbi i pokreta,
 3. Uvodna faza časa,
 4. Završna faza časa,
 5. Funkcionalna anatomija i vežbe oblikovanja,
 6. Glavna faza časa i razvoj antropomotoričkih sposobnosti,
 7. Komunikacija  i animacija,
 8. Organizacija glavne faze časa,
 9. Metodika posebno po programima (hi/lo aerobic, pilates basic matwork, step aerobic, kick aerobic, functional workout).

PERSONALNI FITNES
Tematske jedinice koje su obuhvaćene kroz predmete na uže stručnom delu kursa za PERSONALNI FITNES obuhvataju sledeće oblasti:

 1. Uloga personalnog trenera (profesionalizam, kodeks prakse, etički kodeks i nacionalni standardi, prezentacija, komunikacija, promocija zdravlja, planiranje i izvođenje personalnog treninga),
 2. Funkcionalna anatomija (funkcionalna kineziologija, biomehanika, mišići),
 3. Fiziologija (energetski sistem, kardio-respiratorni sistem, nervni i endokrini sistem),
 4. Ishrana,
 5. Psiho-socijalni aspekti zdravlja i fitnesa,
 6. Skrining zdravstvenog i fitnes stanja (sakupljanje i analiza informacija i komponente fitnesa),
 7. Adaptacija treninga (planiranje i programiranje vežbi),
 8. Praktično sprovođenje programiranih i planiranih mikro, mezo i makro ciklusa sa klijentom i analiza realizovanog uz nadzor mentora.