Program kursa

Opšte stručni deo – Fakultet za sport:

 • Osnovi sportske statistike i informatike – 8
 • Osnovi Sporta i organizacije u sportu – 6
 • Osnovi anatomije sa sportskim povredama – 13
 • Osnovi fiziologije sporta – 13
 • Osnovi sportske medicine – 13
 • Osnovi psihologije i pedagogije sporta – 20
 • Biomehanika – 7
 • Osnove teorije treninga – 10

Uže stručni deo – ALFIT i Fitnes Akademija:

 • Teorija metodike sportske grane – 10
 • Analiza sportske aktivnosti (GFP i PT) – 10
 • Metodika podučavanja u sportu – 46
 • Modelovanje treninga u sportskoj grani – 28
 • Kondiciona priprema – 26
 • Sportsko pedagoška praksa – 30