Raspored nastave

RASPORED NASTAVE ZA GENERACIJU 32. (mart 2018)

Raspored nastave na Fakultetu za sport, ul. Narodnih heroja 30/I, 11070 Novi Beograd, možete preuzeti ovde po celinama:

Raspored mart 2018 (30. 31.3. i 1.4.)

Raspored april 2018 (13. 14. i 15.4.)

Raspored nastave na Fitnes Akademiji, ul. Vojvode Stepe 75, Voždovac, Beograd:

SMER GRUPNI FITNES PROGRAMI

24.o3. (subota) Funkcionalna anatomija I
11.3o – 16.oo predavanje
16.oo – 17.oo vežbe

25.o3. (nedelja) Funkcionalna anatomija II
1o.oo – 15.oo predavanja
15.oo – 17.oo vežbe

28.o4. (subota) Muzika i terminologija
12.oo – 13.3o vežbe
14.oo -18.oo predavanja

29.o4. (nedelja) Uvodno pripremna i završna faza treninga
o9.oo – 1o.3o pedagoška praksa
11.oo – 15.oo predavanja
15.3o – 17.3o vežbe

o5.o5. (subota) Glavna faza treninga
12.oo – 13.3o vežbe
14.oo -17.3o predavanje

o6.o5. (nedelja) Antropomotoričke sposobnosti
o9.oo – 1o.3o pedagoška praksa
11.oo – 15.oo predavanje
15.3o – 17.3o vežbe

12.o5. (subota) Seminar – Aleksandar Miketa

13.o5. (nedelja) Seminar – Aleksandar Miketa

2o.o5. (nedelja) Principi ishrane u fitnesu*
o9.oo – 1o.3o pedagoška praksa
11.oo – 16.oo predavanje (dr Sead Malićević)
* Polaznici GFP-a mogu prisustvovati seminaru iz Principi ishrane u fitnesu sa popustom

26.o5. (subota) Komunikacija
12.oo – 13.3o pedagoška praksa
14.oo – 18.oo predavanje
18.3o – 2o.oo vežbe

27.o5. (nedelja) Metodika
o9.oo – 1o.3o pedagoška praksa
11.oo – 15.oo predavanje
15.3o – 17.3o vežbe

o3.o6. PROGRAMI (step aerobic, hi/lo aerobic, kick aerobic, pilates basic matwork, functional workout)

10.o6. PROGRAMI (step aerobic, hi/lo aerobic, kick aerobic, pilates basic matwork, functional workout)

17.o6. PROGRAMI (step aerobic, hi/lo aerobic, kick aerobic, pilates basic matwork, functional workout)

24.o6. PROGRAMI (step aerobic, hi/lo aerobic, kick aerobic, pilates basic matwork, functional workout)

________________________________________________________________________________

SMER PERSONALNI FITNES

24.o3. (subota) Funkcionalna anatomija I
11.3o – 16.oo predavanje
16.oo – 17.oo vežbe

25.o3. (nedelja) Funkcionalna anatomija II
1o.oo – 15.oo predavanja
15.oo – 17.oo vežbe

28.o4. (subota) Uvod u PF i Funkcionalna dijagnostika u PF
12.oo – 13.3o vežbe
14.oo – 15.3o predavanje
16.oo – 18.oo testiranje klijenata

29.o4. (nedelja) Uvodno pripremna i završna faza treninga
o9.oo – 1o.3o pedagoška praksa
11.oo – 15.oo predavanja
15.3o – 17.3o vežbe

o5.o5. (subota) Izdržljivost
12.oo – 13.3o vežbe
14.oo – 19.oo predavanje
19.oo – 2o.3o vežbe

o6.o5. (nedelja) Snaga
o9.oo – 1o.3o pedagoška praksa
11.oo – 16.oo predavanje
17.oo – 18.3o vežbe u teretani Dream Gym

12.o5. (subota) Periodizacija treninga
(vreme će biti naknadno objavljeno) Seminar – Aleksandar Miketa
14.oo – 19.oo predavanje

13.o5. (nedelja) Seminar
(vreme će biti naknadno objavljeno) Seminar – Aleksandar Miketa
17.oo – 19.oo vežbe u teretani Dream Gym

2o.o5. (nedelja) Principi ishrane u fitnesu
o9.oo – 1o.3o pedagoška praksa
11.oo – 16.oo predavanje
17.oo – 19.oo vežbe – testiranje klijenata

26.o5. (subota) Komunikacija
12.oo – 13.3o pedagoška praksa
14.oo – 18.oo predavanje
18.3o – 2o.oo vežbe

27.o5. (nedelja) Planiranje treninga
o9.oo – 1o.3o pedagoška praksa
11.oo – 16.oo predavanje
17.oo – 18.3o vežbe u Teretani Bre

03.o6. o9.oo – 15.oo Mentorski rad sa klijentom (Teretana Bre)

10.06. o9.oo – 15.oo Mentorski rad sa klijentom (Teretana Bre)

17.o6. o9.oo – 15.oo Mentorski rad sa klijentom (Teretana Bre)

24.o6. o9.oo – 15.oo Mentorski rad sa klijentom (Teretana Bre)