Ispiti

Zvanični ispitni rokovi su: januarsko-februarski, junsko-julski, septembarski i oktobarski ispitni rok. Termini održavanja ispita su vikendom.

UPUTSTVO ZA PRIJAVU ISPITA

Polaznici sa oba smera imaju pravo na besplatnu prijavu u prva dva ispitna roka koja se organizuju nakon odslušane nastave za tekuću generaciju. Nakon toga svaka naredna pijava ispita se plaća pojedinačno po ispitu. U slučaju da polaznik prijavi ispit u rokovima koji se plaćaju, a ne uplati nadoknadu za izlazak i ne izađe na ispit, smatraće se da pri sledećoj prijavi mora izmiriti obaveze predhodne prijave, kao i obaveze tekuće prijave za sve ispite na koje izlazi.

PREDMETI KOJI SE POLAŽU NA SMERU GRUPNI FITNES PROGRAMI

1. Analiza sportske aktivnosti GFP– ocenjuje se tehnika praktičnog prikaza simetrične kombinacije od 32 bita za Step, Hi/lo i Functional Workout, simetrične kombinacije od 16 bita za Kick, tehnika Kick udaraca, tehnika izvođenja Pilates basic matwork niza;
2. Metodika podučavanja u sportu GFP – ocenjuje se metodika praktičnog prikaza simetrične kombinacije od 32 bita za Step i Hi/lo, simetrične kombinacije od 16 bita za Kick, metodika Kick udaraca, poznavanje principa pilatesa i metodika Pilates basic matwork niza, prikaz kružnog treninga ili kombinacije za Functional Workout koja sadrži minimum 8 elemenata ;
3. Modelovanje treninga u sportskoj grani GFP– ocenjuje se vođenje zadate parterne vežbe u radu sa grupom, uvodno-pripremna faza časa za Step, Hi/lo, Kick i Workout i kombinacija od 16 bita za Pilates;
4. Kondiciona priprema GFP– ocenjuje se poznavanje funkcionalne anatomije i poznavanje razvoja osnovnih antripomotoričkih sposobnosti u grupnim fitnes programima.
5. Teorija metodike sportske grane u GFP – test.
6. Pedagoška praksa.
7. Završni rad.

PREDMETI KOJI SE POLAŽU NA SMERU PERSONALNI FITNES

1. Teorija metodike sportske grane u PF – test prof. Nikola Ognenov
2. Modelovanje treninga u sportskoj grani u PF – teorija i praktično, prof. Nikola Ognenov
3. Analiza sportske aktivnosti u PF – test prof. Msc Dragoljub Veljović
4a. Metodika podučavanja u sportu PF – test prof. dr Sead Malićević – I deo ocene
4b. Metodika podučavanja u sportu u PF – ocenjuje se vođenje zadate parterne vežbe u radu sa klijentom 1 na 1, asistencije, instrukcije, prof. mr Nina Stojadinović – II deo ocene
5. Kondiciona priprema u PF – ocenjuje se poznavanje funkcionalne anatomije i poznavanje razvoja osnovnih antropomotoričkih sposobnosti u personalnom fitnesu, prof. mr Nina Stojadinović
6. Pedagoška praksa.
7. Završni rad.