Prijava ispita za vanredni ispitni rok – Oktobar II 28.10.2017.

Dragi Akademci,
Drugi vandredni oktobarski ispitni rok je planiran za subotu i nedelju 28.10.2017.
Nakon ovog roka sledeći je tek januarsko/februarski.

Poslednji rok za prijavu je sreda 25.10.2017. do 24h i naknadne prijave se neće prihvatati.
Za izlazak na ispite je potrebno završiti sve predispitne obaveze.

Link za prijavu je ovde: FB Fitnes Akademija ili ispite možete prijaviti putem mejla fitnesakademija@gmail.com
Satnica će biti objavljena u četvrtak 26.10.2017. do 16h.
Srećno!

Polaznici sa smera GRUPNI FITNES PROGRAMI mogu prijaviti sledeće ispite (u vašoj prijavi pišete samo redni broj predmeta):
G1. Teorija metodike sportske grane u GFP (test).
G2. Analiza sportske aktivnosti GFP (tehnika Hi/Lo, Step, Pilates, Workout i Tae Bo – navesti za koje programe)
G3. Metodika podučavanja u sportu GFP (metodika Hi/Lo, Step, Pilates, Workout i Tae Bo – navesti za koje programe)
G4. Modelovanje treninga u sportskoj grani GFP (uvodna faza, vođenje parterne vežbe, završna faza)
G5. Kondiciona priprema GFP (funkcionalna anatomija i antropomotorika)
G6. Sportsko pedagoška praksa (popunjen praktikum, kartica i aktivnost na trenizima, prof msc Dragana Mosurovic)

Polaznici sa smera PERSONALNI FITNES mogu prijaviti sledeće ispite (u vašoj prijavi pišete samo redni broj predmeta i oznaku ako ima):
P1. Teorija metodike sportske grane u PF (test prof. Nikola Ognenov i prof. Dragana Mosurović)
P2. Analiza sportske aktivnosti u PF (test prof. Msc Dragoljub Veljović)
P3a. Metodika podučavanja u sportu PF (test prof. dr Sead Malićević – I deo ocene)
P3b. Metodika podučavanja u sportu u PF (uvodna faza, vođenje parterne vežbe, završna faza, prof. mr Nina Stojadinović – II deo ocene)
P4. Modelovanje treninga u sportskoj grani u PF (usmeno i praktično u teretani, prof. Nikola Ognenov)
P5. Kondiciona priprema u PF (funkcionalna anatomija i antropomotorika, prof. mr Nina Stojadinović)
P6. Sportsko pedagoška praksa (popunjen praktikum, kartica i aktivnost na trenizima prof. Msc Dragana Mosurovic)

Pratite nas na:
0

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *