Januarski i februarski ispitni rok

Dragi Akademci,

Prvi ispitni rok za sve užestručne predmete za oba smera je 20.1. i 21.1.2018.

Drugi ispitni rok za sve užestručne predmete za oba smera je 27.1. i 28.1.2018.

Treći ispitni rok će se održati prema sledećem rasporedu:
– svi testovi za grupni i personalni 24.2.2018.
– grupni fitnes programi 25.2.2018.
– personalni fitnes 3.3.2018.

Prva dva roka su besplatna samo za 31. generaciju. Preporučujemo svim kandidatima 31. generacije da svakako izađu na oba besplatna ispitna roka, bez obzira na stepen pripremljenosti, kako bi se upoznali sa ispitom i savladali eventualnu tremu.

Da bi izašli na ispitni rok potrebno je da izvršite sve predispitne obaveze:
– minimalan broj prisustva na nastavi – od 12 vikenda, odrađenih 9 (ko nema minimum treba da nadoknadi kroz privatne časove);
– uplata svih preostalih rata za programe koje polažete;
– poslata radna verzija video rada iz komunikologije;
– predat popunjen praktikum pedagoške prakse bar radna verzija;
– odrađen minimalan broj treninga pedagoške prakse 36 grupni i 30 personalni.

Želimo Vam srećno učenje, vežbanje i spremanje ispita

Pratite nas na:
0

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *